ණය ආපසු ගෙවීම

LoanPlus හි, සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම අනන්‍ය අවශ්‍යතා සහ මනාප ඇති බව අපි හඳුනා ගනිමු. අපගේ ආපසු ගෙවීමේ විකල්ප සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබට ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය ආකාරය තෝරා ගැනීමට නම්‍යශීලී බවක් ලබා දීම සඳහා ය.

පහසුව උපරිම කිරීම සඳහා, ඔබට විවිධ ගෙවීම් ක්‍රම වලින් තෝරා ගත හැකිය:

ක්ෂණිකව මුදල් හුවමාරුව
Pay&Go kiosks

දැන් ඔබට දිවයින පුරා ඕනෑම PaynGo Kiosks යන්ත්‍ර හරහා හෝ Payngo වෙබ් අඩවිය හරහා දවසේ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ Loanplus ණය ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ගෙවිය හැක.

PaynGo වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ගගතව ගෙවීමට කරුණාකර මෙම link එක භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/Home/Pay?srv=loanplus

ආසන්නතම කියෝස්ක් සොයා ගැනීමට කරුණාකර මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/KIoskLocations

ණය මුදල
RS 5000
RS
RS 80000
මට ප්‍රවර්ධන කේතයක් ඇත
ප්‍රවර්ධන-කේතය අදාළ නොවේ
කරුණාකර පුද්ගලික ගිණුමට ඇතුල් වී ප්‍රවර්ධන කේතයක් යොදන්න
ණය මුදල
RS 0
ගෙවීම් දිනය
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
RS 0