ණය ආපසු ගෙවීම

LoanPlus හි, සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම අනන්‍ය අවශ්‍යතා සහ මනාප ඇති බව අපි හඳුනා ගනිමු. අපගේ ආපසු ගෙවීමේ විකල්ප සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබට ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය ආකාරය තෝරා ගැනීමට නම්‍යශීලී බවක් ලබා දීම සඳහා ය.

පහසුව උපරිම කිරීම සඳහා, ඔබට විවිධ ගෙවීම් ක්‍රම වලින් තෝරා ගත හැකිය:

ක්ෂණිකව මුදල් හුවමාරුව
Pay&Go kiosks

දැන් ඔබට දිවයින පුරා ඕනෑම PaynGo Kiosks යන්ත්‍ර හරහා හෝ Payngo වෙබ් අඩවිය හරහා දවසේ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ Loanplus ණය ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ගෙවිය හැක.

PaynGo වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ගගතව ගෙවීමට කරුණාකර මෙම link එක භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/Home/Pay?srv=loanplus

ආසන්නතම කියෝස්ක් සොයා ගැනීමට කරුණාකර මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/KIoskLocations

Read more Read less
දින 1-3ත් අතර මුදල් හුවමාරු කිරීම
Cargills Food City

ඔබට පහසුවෙන් Cargills Food City අලෙවිසැල් 440කට වැඩි ගණනකට ගොස් පහත අවශ්‍යතා සමඟ ආපසු ගෙවිය හැක:

Account holder Name AIS IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
Account Number 001950001112
Branch Office Branch

සටහන:  ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් අපගේ

Сargills Food City හරහා ගෙවීමක් සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ කළ යුත්තේ:
• පියවර 1: Cargills Cash Voucher එකක් කවුන්ටරයෙන් ලබා ගන්න;
• පියවර 2: ගිණුම්/කාඩ්පත් හිමියන්ගේ නම් ක්ෂේත්‍රයේ ඔබේ නම ඇතුළත් කරන්න;
• පියවර 3: සේවා සපයන්නාගේ නම යටතේ, AIS IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED සඳහන් කරන්න;
• පියවර 4: ඔබගේ ණය හැඳුනුම්පත “යොමු අංකය” ලෙස ඇතුලත් කරන්න, එය ඔබ SMS හෝ පුද්ගලික ගිණුමෙන් සොයා ගනු ඇත;
• පියවර 5: වෙනත් විස්තර ඇතුළත් කරන්න (දිනය, තැන්පත්කරුවන්ගේ නම, ලිපිනය සහ ජංගම දුරකථන අංකය);
• පියවර 6: ඔබේ අත්සන තබන්න;
• පියවර 7: ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල ඇතුළත් කර මුදල් සමඟ වවුචරය කවුන්ටරය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 0774411177 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.
ණය මුදල
RS 5000
RS
RS 80000
මට ප්‍රවර්ධන කේතයක් ඇත
ප්‍රවර්ධන-කේතය අදාළ නොවේ
ණය මුදල
RS 0
ගෙවීම් දිනය
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
RS 0